Design a site like this with WordPress.com
Get started

Kas sport on ainus, millega Kadrina noored tegelevad?

Reedel Kadrinasse jõudes ja linnas ringi käies jäid silma inimtühjana seisvad noorte treeningpaigad. Koolimajas leidus aga mitmeid kutseid erinevatesse huviringidesse. Tekkis küsimus, milliseid tegevusi Kadrinas leidub ja kui suur huvi kohalikel noortel nende vastu on.

Tuleb välja, et Kadrinas leidub mitmeid huviringe erinevatele vanusegruppidele. Huviringid on jaotunud rahvamaja, huvi- ja noortekeskuse, lasteaia ning keskkooli vahel. Koostasime küsitluse noorte osaluse kohta huviringides, mille käigus intervjueerisime kolme noort ja kolme täiskasvanut.

Kadrina elanikke küsitledes saime teada, et nii täiskasvanute kui ka noorte teadmised kohalikest huviringidest on kesised. Toodi välja erinevaid spordiringe nagu näiteks korvpall, jalgpall ja ujumine, mis osutusid noorte seas populaarseimateks. Mõned olid teadlikud ka kokandus- ning tantsuringist. Noored lisasid, et osaletakse ka mudilaskooris, kunsti-, päästeameti- ja raamatukoguringis. Nende arvates on enamus huviringe olemas ning midagi juurde pole vaja.

Ootuste kohaselt olid vanemad õpilased kõigi vastanute arvates vähem aktiivsemad kui algklasside õpilased. Algklassi õpilase lapsevanem Kertu (27a) ütles: „Ma näen enda poja pealt, et kõik tema klassikaaslased käivad mingites ringides“. Anna-Liisa (25a) lisas, et vanemad peavad siiski väiksemaid lapsi tagant utsitama.

Lõpuks küsisime, miks on huviringid üldse vajalikud. Ingrid (55a) leidis, et tulevikule mõeldes on kasulikuim kokandusring, sest söögi tegemine ootab meid kõiki ees. Anna-Liisa tõi välja, et noored peaksid saama ennast välja elada ja sarnaste huvidega sõpru leida. Liigse vaba aja tõttu hakkavad noored pahandusi tegema, arvas Kertu.

 

Diana Liiv ja Getter Kõiv

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: