Design a site like this with WordPress.com
Get started

Gäng kui noorte tugigrupp

Alates augustist on üha enam juttu olnud erinevatest noortekampadest ning nende tegevustest. Paljudes linnades või asulates leidub vähemalt üks selline kamp, mis koosneb tavaliselt 11-17aastastest noortest, kes endale valitud piirkonnas erinevaid meelemürke tarbivad ning huligaanitsema kipuvad.

Noortel, kes gängidesse kuuluvad on enamasti koolis, kodus või suhetes erinevad probleemid. Ideaalses maailmas peaksid teismelised aga lahendusi leidma kuskilt mujalt, näiteks vanematelt, usaldusväärsetelt sõpradelt, noorte nõustamiskeskustest, psühholoogidelt jne. Probleemse taustaga noored aga ei kipu üldiselt ise abi otsima ning vajaksid tegelikult sekkumist just heade sõprade ja lähedaste poolt. Joomine ja märatsemine ning avalikes kohtades ringi hulkumine on ainult ajutine lahendus oma probleemide unustamiseks. Pikas perspektiivis see lahendus aga ei tööta, vaid võib noore elu lõplikult ära rikkuda.

Tihtipeale pole vanemad oma laste tegevustega kursis ning pole altid ka küsima, millega nad vabal ajal tegelevad. Lapse ja vanemate vahel ei ole piisavalt suhtlust ning ei teki ka vastastikust usaldust. Loomulikult pole puberteedieas noored ka ise eriti nõus vanematele oma muredest rääkima, kui neil eelnevat usalduslikku suhet pole loodud.

Positiivse küljena saab aga välja tuua, et kampa kuuludes on noortel sõbrad, kellega nad koos aega veedavad. Küsimus seisnebki just selles, mida koosviibimistel tehakse.

Tallinnast pärit kambaliige räägib, et tema ühines gängiga, sest tal ei olnud kellegi teisega õues käia. Ta lisab, et gängi kuuludes ei reedeta üksteist kunagi ning alati saab üksteistega oma muredest rääkida. Kampa kuulmine toob kaasa omajagu probleeme ning väidab, et pooltel nende liikmetest on pidevad jamad nii politsei, vanemate kui ka sõpradega.

Kamba tegevust peetakse tihtipeale negatiivseks ajaveetmisviisiks, sest neid nähakse tänavatel jõlkumas ning ebameeldivalt käitumas. Samas tuleb aga silmas pidada, et gängi kuuluvad liikmed on sõpruskond, keda saab usaldada. Siiski peaksid ideaalses maailmas noored saama sõprade tuge ja armastust tunda ka muul viisil, kui tänavatel pättuseid korraldades.

 

Hedlin Pohlak

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: