Design a site like this with WordPress.com
Get started

Üritused kirikust Contrani Kadrinas

Meedialaagrilised Helene Loorents (16) ja Merliin Kollamaa (16) küsisid 3. novembril Kadrina elanikelt kodukohas toimuvate sündmuste kohta.

Küsitluse viisime läbi kolme erineva vanuserühma vahel. Nooremad ja keskealised samastusid ühesuguste vaadetega, kuid vanemaealiste arvamus erines teiste omast mõnevõrra. Kui nooremad olid napisõnalised, siis vanemaealistel oli tuua palju erinevaid näiteid ja arvamusi.

Küsiltetutest noorem põlvkond ei olnud eriti kursis Kadrinas toimuvate üritustega, kuid samas teadsid nad kirikus toimuvast leerikoolist.

Keskealised tõid välja väga mitmeid erinevaid üritusi igale vanuseklassile. 20ndates aastates kohaliku noormehe sõnul toimuvad Kadrinas loengutesarjad, kus esinevad tuntud inimesed nagu näiteks Ott Kiivikas ja Alar Ojastu. Lisaks tähistatakse iga-aastast hõimudepäeva meeleoluliste etteastetega. Küsitletute jaoks oli olulisel kohal ka kalendripühade tähistamine. Toodi välja ka head treeningvõimalused nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Vanemaealiste arvates on neile üritusi piisavalt. Neid küsitledes tõusid esile kultuuriüritused eelkõige raamatukogus. Vanemaealise proua sõnul on Kadrina raamatukogu võtnud meelelise tegevuse enda peale, korraldades mitmesuguseid kultuuriüritusi. Raamatukogu eestvedamisel käib koos Kadrina Õpetajate Pensionäride Selts. Seal saavad kokku kinoklubi, kus näidatakse palju uusi eesti filme ning kirjandusselts, kus toimuvad kohtumised kuulsate kultuuriinimestega. Teiste seas on kirjandusseltsi üritustel osalenud ka Eerik-Niiles Kross, Contra ja Mart Laar. Noorematele huvilistele toimuvad raamatukogus ettelugemised ja teatrietendused. Lisaks raamatukogule korraldatakse üritusi ka Kadrina rahvamajas.

Üks Kadrina populaarsemaid üritusi on Kadrina keskkooli IT- ja Nutifestival CADrina, mis toimub sel aastal üheksandat korda. Kadrina nooremad ja keskealised elanikud olid selle ürituse toimumisega kursis ning paljud olid seal ka ise osalenud või vaatamas käinud. Vanemaealised olid sellest küll kuulnud erinevatest allikatest, kuid ise osalenud või kohal käinud ei olnud. Erinevalt noorematest teadsid vanemad, et selle ürituse idee autor on Juhan Viise.

Kõigi küsitlenute arvates on CADrina tore, innovatiivne ja arendav. Samuti oldi kursis Kadrina keskkooli edukusega sellel võistlusel. Lisaks võistlusele teati, et üritusel esinevad populaarsed bändid, kelleks on erinevatel aastatel olnud näiteks Traffic ning sel aastal Terminaator.

Selgus, et nooremad ja keskealised sooviksid rohkem üritusi. Nooremad tahaksid eelkõige juurde erinevaid töötubasid. Keskealised olid huvitatud aga seltskonnaõhtutest ja teatrietendustest. Nende arvates sobiks selleks kohaks rahvamaja, kus neid saaks edukalt läbi viia. Vanemaealiste arvates on nende vanustele üritusi piisavalt ning juurde nad neid ei soovi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: